Gardens venner

Kort om Vennerne

Hvad hedder støtteforeningen?
6. Juli Gardens Venner – i daglig tale bare Gardens Venner

Hvorfor skal jeg være medlem af støtteforeningen?
Du skal ikke, men du må meget gerne hjælpe os med at støtte op omkring arbejdet med Garden, de unge mennesker, deres musik, og ikke mindst deres muligheder for at få en lang række gode oplevelser sammen. Alle som har interesse for 6. Juli Garden kan optages som medlem i støtteforeningen og vælges til dens bestyrelse, det være sig forældre, bedsteforældre og venner

Vennerne fungerer som hjælpere flere gange i løbet af året, og vi gør et stort stykke arbejde for at tjene penge så vi kan støtter Garden økonomisk i forbindelse med køb af nye instrumenter, nye uniformer, tilskud til ture m.m.

Hvordan tjener vi pengene?
Den største post er ved servering til diverse arrangementer, men også ved deltagelse i loppemarked, hjælp til Rock under broen, salg af lodder og hvor det ellers er muligt.

Hvad kan du hjælpe med?
Der er som omtalt ovenfor brug for mange hænder til servering og andet, men hvis du har lyst til at hjælpe med praktisk arbejde, er der også mange muligheder, f.eks. i forbindelse med øveweekender, Garderfestival, oprydning / rengøring, transport af garderne og instrumenter og mange andre ting.

Hvad koster et medlemskab?
125 kr. om året for personlig medlemskab
250 kr. om året for virksomheders medlemskab

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du melder dig ind?
Dit navn, adresse, by, telefonnummer og meget gerne en mailadresse, så vi kan sende dig informationer og nyhedsbreve.


Hvem kan jeg kontakte i Vennerne/bestyrelsen?
Indmeldelser:
Formand: Sonja Christensen
tlf. 40172207 eller på mail til: sonja@hojvangsalle10.dk

Andre spørgsmål:
Formand: Sonja Christensen
tlf. 40172207 eller på mail til: sonja@hojvangsalle10.dk


Lidt historie
Foreningen blev stiftet i 1978 med det formål at indsamle midler til grundlæggelsen af en blandet drenge – og pigegarde i Fredericia, 6. Juli Garden, som blev startet den 5. juli 1979.

Foreningens formål i dag er som dengang, at støtte Garden i dens arbejde i nært samarbejde med gardens bestyrelse, det kan være i form af økonomisk støtte eller hjælp ved diverse arrangementer.

Støtteforeningen drives for det kontingent, som støttemedlemmerne indbetaler. Opkrævning / girokort udsendes som regel i begyndelsen af december, og generalforsamling samt det traditionelle banko blandt de fremmødte afholdes i marts måned.

Gardens Venners bestyrelse

Sonja Christensen

Formand
sonja@hojvangsalle10.dk
Tlf. 40172207

Signe Larsen

Bestyrelsesmedlem
misp.larsen@gmail.com
Tlf. 26564862

Sussi Arbjerg Petersen

Bestyrelsesmedlem
sussiarbjerg@live.dk
Tlf. 28760035

Pia Povlsen

Bestyrelsesmedlem
pia_pep@mail.dk
Tlf. 23951872

Mette Rehmeier-Madsen

Sekretær
mbrm31@gmail.com
Tlf. 24646314

Lisbeth Kjærgård

Suppleant
poullisbeth@hotmail.com
Tlf. 40558616

Bliv medlem af Gardens Venner

Jeg ønsker, at blive medlem af 6. Juli Gardens Venner.
Et medlemskab koster årligt;
125 kr. for personlig medlemskab
250 kr. for virksomheders medlemskab